For 2., 4. og 6. klasserne
 
Programmet ser således ud for 2. klasserne:
     Velkomst
       Repetition af forskellige procedurer samt hensigtsmæssig
  biblioteksadfærd 
    (aflevering, rigtig placering af bøger på hylderne, opførsel ….)
     Orientering om forskellen på skøn- og faglitteratur
       Hvor står de forskellige bøger?
       Tipskupon i skøn- og faglitteratur
       En gennemgang af databasen ”Danske dyr”
       Søgeopgaver i "Danske dyr"
      Udlevering af personligt bogmærke
 
 
Programmet ser således ud for 4. klasserne:
                               Velkomst
                                Repetition af forskellige procedurer samt hensigtsmæssig
         biblioteksadfærd
                (aflevering, rigtig placering af bøger på hylderne, opførsel ….)
                                Repetition af systematikken i skøn - og faglitteratur
                                Hvor står faglitteratur/skønlitteratur på skolebiblioteket.
                                Hvordan finder man en bog på biblioteket?
                (Emnekataloget, emneplakat, DDE LIBRA)
                       Fælles introduktion til DDE LIBRA og praktiske søgeopgaver i DDE LIBRA
 
 
 Programmet ser således ud for 6. klasserne:
                     Velkomst
         Repetition af systematikken i skøn - og faglitteratur 
                     Fælles introduktion til DDE LIBRA
                     Fælles introduktion til SKODA (faktalink og polfoto)
                     Fælles gennemgang af et opgaveforløb
                     Hvert hold får udleveret et emne i Faktalink med 2 spørgsmål,
         som de skal finde svar på.
                     De brugbare oplysninger "markeres, kopieres og indsættes"
         i et worddokument.
             (En snak om det enorme papirforbrug ved udprintning. Hvordan kan det undgås?)
         Hvert hold finder et relevant foto i Polfoto, som ligeledes
         indsættes i worddokumentet.
         Eleverne instrueres i at skrive billedtekst
                     Eleverne instrueres i at skrive kildeangivelse
                     Eleverne finder et par bøger om deres emne i vores bogsamling.
         Emnekataloget el. søgemaskinen benyttes.
         Eleverne finder evt. en brugbar og anvendelig hjemmeside om emnet
         på Google.
             (En snak om, hvem der står bag hjemmesiden.)