SKODA
Her finder du en artikelbase med artikler fra alle landets aviser, en database over danske forfattere og Faktalink,
der er en stor emnedatabase.
Brug Unilogin for at komme ind på

www.sdbs.dk
 
DANSKE DYR OG VERDENS DYR
2 hjemmesider, der handler om dyr med billeder og oplysninger med både lette tekster og svære tekster.
Brug dit Unilogin for at komme ind på

www.danskedyr.dk
www.verdensdyr.dk
 
Filmstriben
Rigtigt mange film, kortfilm, udsendelser m.m., der kan ses på skolen eller hjemme, men ikke doewnloades
Brug dit Unilogin for at komme ind på

www.filmstriben.dk
 
Historiefaget
Find oplysninger, årstal, konge og gode fortællinger.
Du skal bruge dit Unilogin for at komme ind på

www.danskhistorie.dk
 
Religionsfaget
Find oplysninger, undervisningsforløb og m.m om kristendom og andre religioner.
Du skal bruge dit Unilogin for at komme ind på

www.kristendomskundskab.dk
 
Danskfaget
for 7. - 9. klassetrin samt for 4. - 6. kl.
Du skal bruge dit Unilogin for at komme ind på
www.danskfaget.dk
 
Samfundsfaget
Oplysninger om politik, økonomi, samfundet, undervisningsforløb og m.m.
Du skal bruge dit Unilogin for at komme ind på

www.samfundfaget.dk
 
Geografifaget
Du skal bruge dit Unilogin for at komme ind på
Med undermenuerne Natur, Miljø, Samfund, Temaer og Aktiviteter.
www.geografifaget.dk
 
Biologifaget
Du skal bruge dit Unilogin for at komme ind på
Med undermenuerne er Natur, krop, Mikrobiologi, Temaer og Aktiviteter.
www.biologifaget.dk
 
Fysik- og kemifaget
Med undermenuerne Fysik, Kemi, Temaer og Aktiviteter.
Du skal bruge dit Unilogin for at komme ind på

www.fysikkemi.dk
 
Tjektasken
Via skolens abonnement på ElevAftalen fra Mikroværkstedet tilbydes alle skolens elever og
forældre at arbejde med skolens IT-programmer derhjemme.
www.tjektasken.nu er en virtuel skoletaske, hvor elever og forældre kan få ElevAftalens programmer præsenteret og demonstreret i lettilgængelig form.
Herfra kan de også downloade programmerne direkte via elevernes UNI-login.
www.tjektasken.nu gør det også nemmere for forældre at støtte deres børns læring, hvad enten det drejer sig om læse-skrivestøtte,
træning af faglige færdigheder eller "bare" leg og læring.
Du skal bruge dit Unilogin for at komme ind på

www.tjektasken.nu
 
Alineas elevunivers
En række programmer til en lang række fag.
Du skal bruge dit Unilogin for at komme ind på
www.elevunivers.dk
 
PS praktisk sprog
Opgaver, forslag, m.m. for fagene tysk, engelsk og fransk
Du skal bruge dit Unilogin for at komme ind på
 
 
Onlineprøver til engelsk
Du skal bruge dit Unilogin for at komme ind på

www.onlineproever.dk

 
Frilaesning.dk
Bøger online hovedsaglig til 2.-4. klassetrin.
Teksterne udkommer på to niveauer – let/svært.
Du skal bruge dit Unilogin for at komme på

www.frilaesning.dk
 
Gyldendals fagportal
Henvender sig til 3. - 4. klassetrin og 7. - 10. klasse.
Du skal bruge dit Unilogin for at komme på

www.fagportaler.dk
 
Gyldendals faglige læsning
Du skal bruge dit Unilogin for at komme ind på
www.fagliglaesning.dk
 
Iskriv
3., 4., 5. og 6. klasse
Du skal bruge dit Unilogin for at komme ind på
www.iskriv.dk
 
Gyldendal.dk matematik
For udskolingen
Du skal bruge dit Unilogin for at komme ind på
www.matematik.d
k
 
Gyldendal.dk dansk
For 3., 4,, 5. og 6. klassetrin.
Du skal bruge dit Unilogin for at komme ind på
 
læsløs.dk
For alle klassetrin.
Du skal bruge dit Unilogin for at komme ind på
www.læsløs.dk
 
Skoletube
Henvender sig til 0. -9. klassetrin.

Du skal bruge dit Unilogin for at komme på
www.skoletube.dk